MadCap
O firmie
ZALETY

W oparciu o wieloletnie doświadczenie nasza firma jest w stanie zagwarantować realizację projektów o dowolnej złożoności na najwyższym poziomie. Dzięki profesjonalizmowi, doświadczeniu i wysokiej kulturze zarządzania projektem firma jest w stanie zminimalizować ryzyko i zapewnić najwyższą jakość realizacji projektu.

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku zespół Structum działa skutecznie, aby zminimalizować koszty projektów dla klientów. Jesteśmy w stanie ocenić wszystkie ryzyka w sposób zrównoważony i terminowy posługując się naszym doświadczeniem, wiedzą i wysoką technologią procesów zarządzania i budowy.

Wszystkie nasze wysiłki mają na celu budowanie długoterminowych relacji na wzajemnie korzystnych warunkach z każdym klientem.

BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Structum Construction spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, normy techniczne i środowiskowe. Firmę Structum Construction wyróżnia system organizacji pracy i skuteczne podejście do realizacji projektu. Staramy się zapewnić niezrównaną jakość budownictwa.

Głównym celem takiego podejścia jest zarządzanie ekologiczne – bezpieczne zarządzanie produkcją, które jest przyjazne dla środowiska i osiąga optymalną równowagę między wynikami środowiskowymi i ekonomicznymi.

System zarządzania środowiskiem Structum Construction zapewnia aktywne monitorowanie, zarządzanie i zapobieganie zagrożeniom dla środowiska, o czym świadczą nasze udane projekty.

Zasady zarządzania środowiskiem:

  • przedwczesna ocena wszystkich możliwych zagrożeń
  • motywacja ekonomiczna
  • rozwiązywania problemów w terminie
  • odpowiedzialność za konsekwencje środowiskowe wynikające z przyjęcia decyzji kierowniczych
  • priorytet rozwiązywania problemów środowiskowych.

Wybierając usługi Structum Construction, Państwo przyczynia się do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa opartego na zasadach myślenia środowiskowego i strategicznego.

WYJĄTKOWE ZASOBY

Structum Construction jest częścią grupy CEP Group Holding – ekspert w dziedzinie budownictwa energetycznego i przemysłowego. Obecność naszego własnego personelu, fachowych i technicznych zasobów w każdej ze spółek grupy CEP Group Holding daje możliwość zagwarantowania naszych projektów niezbędnymi zasobami.

Wyposażenie techniczne i zdobyte doświadczenie umożliwiają realizację projektów w różnych warunkach klimatycznych.

Nasza firma posiada dużą grupę wykwalifikowanego personelu do realizacji obiektów energetycznych, przemysłowych, a także budowy instalacji wytwarzania energii odnawialnej.

Firma świadczy szeroki zakres usług i samodzielnie zapewnia pełny cykl produkcji: projektowanie, dostawa i instalacja sprzętu, budowa obiektów energetycznych i przemysłowych oraz świadczenie usług konsultingowych.

Zasoby i potencjał techniczny oraz zdobyte doświadczenie firmy pozwalają na realizację obiektów energetycznych w klasach napięcia
100-400 kV.

DOŚWIADCZENIE

Potencjał kadrowy i techniczny oraz zdobyte doświadczenie firmy pozwalają na realizację obiektów energetycznych w klasach napięcia do 750 kV, obiektów przemysłowych i infrastruktury w różnych strefach geograficznych oraz trudnych warunkach klimatycznych.

Firma ma doświadczenie w niezależnej realizacji projektów oraz w składzie konsorcjum krajowych i międzynarodowych.

Doświadczenie naszej firmy pokazuje, że najlepsze wyniki można osiągnąć, stosując zarówno sprawdzone klasyczne technologie, jak i innowacyjne rozwiązania techniczne, wykorzystując nowoczesny sprzęt i maszyny budowlane oraz wykwalifikowany personel.