MadCap
Projekty
Montaż linii
energetycznej 400 kV

Firma Structum Construction PL w ramach projektu budownictwa linii przemyłowej Gdańsk Przyjażń – Żydowo – Kieżkowo 400 kV wykonała prace w zakresie montażu kabli i  przewodów światłowodowych OPGW. Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Realizacja projektu odbywała się w skomplikowanych warunkach gruntowych i przyrodniczych  pod wpływem pogody oraz przybrzeżnej strefy morza Bałtyckiego, na przecięciach linii z różnymi typami sieci (inżenierskich i komunikacyjnych). Montaż kabli i przewodów światłowodowych OPGW odbywał się na obszarach leśnych przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych.

Długość linii energetycznej wynosi ponad 120 km. W okresie budowy było zainstalowano 67,2 km linii dwutorowej i dwa kable OPGW.