MadCap
Bezpieczeństwo i jakość

Bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i całego społeczeństwa jest dla naszej firmy niezwykle ważne. Każdego roku nasi specjalici  pokonują tysiące kilometrów, pracując niejednokrotnie na trudnym terenie, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa. Codziennie  utrzymujemy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, oraz dbamy o środowisko. Dla nas bezpieczeństwo jest kwestią zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami i przepisami.

Budownictwo z branży energetyki nakłada bardzo wysokie wymogi, przede wszystkim:  bezpieczeństwa, jakości, gwarancji, odpowiedzialności i zgodności ze wszystkimi międzynarodowymi standardami i normami. Celem firmy jest wykonanie ekologicznego i bezpiecznego budownictwa sieci elektrycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych zaawansowanych technologii w tej dziedzinie.

Zwracamy szczególną uwagę na jakość naszych usług. Wszyscy pracownicy i partnerzy firmy pracują nad zapewnieniem wysokich standardów jakości.

System zarządzania jakością i plany zapewnienia jakości projektu pozwalają nam konsekwentnie utrzymywać wysoki poziom wydajności zgodnie ze specyfikacjami klienta, rysunkami i dokumentacją dla wszystkich realizowanych przez nas projektów. Osiągamy wysokie rezultaty dzięki stałemu doskonaleniu jakości i bezpieczeństwa, co daje szerokie możliwości dla efektywnego planowania, funkcjonowania i wykonania całych procesów.