MadCap
STRUCTUM - Services of the company
Usługi
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Napowietrzne linie
 • Inżynieria, zaopatrzenie i budownictwo
 • Budowa tymczasowych dróg dojazdowych
 • Wszystkie rodzaje instalacji i montażu słupów
 • Montaż fundamentów żelbetowych, monolitycznych, palowych
 • Montaż przewodów fazowych
 • Montaż OPGW
 • Testowanie i uruchomienie
 • Własny park maszynowy oraz wyspecjalizowany sprzęt budowlany
 • Sprzęt do montażu przewodów fazowych od 1 do 5 przewodów w fazie
 • Kontrola i konserwacja
 • Prace awaryjne i naprawcze
 • Doświadczenie w budownictwie do 750 kV
Podstacje
 • Projektowanie
 • Dostawa materiałów i sprzętu
 • Czyszczenie i przygotowanie placu budowy
 • Montaż fundamentów i prace budowlane
 • Montaż sprzętu
 • Modyfikacje i modernizacje podstacji
 • Inspekcje
 • Testowanie i uruchomienie
 • Zabezpieczenie przekaźnika
Linie kablowe
 • Inżynieria, zaopatrzenie i budownictwo
 • Budowa tymczasowych dróg dojazdowych
 • Instalacja OPGW i kabla sygnałowego
 • Montaż kabli zasilających
 • Wykonanie robót ziemnych
 • Testowanie i uruchomienie
 • Własny park maszynowy oraz wyspecjalizowany sprzęt budowlany
 • Sprzęt instalacyjny do OPGW i kabla zasilającego
 • Kontrola i konserwacja
 • Prace awaryjne i naprawcze
 • Doświadczenie w budownictwie do 220 kV
ENERGIA ODNAWIALNA
Elektrownie wiatrowe
 • Budowa fundamentów i prace budowlane
 • Podstacje i połączenia sieciowe
 • Montaż turbiny
 • Testowanie i uruchomienie
Energia słoneczna
 • Rozwój i projektowanie
 • Dostawa i instalacja sprzętu
 • Budowa fundamentów i prace budowlane
 • Montaż słupów i paneli
 • Podstacje i połączenia sieciowe (połączenie z siecią energetyczną)
 • Testowanie i uruchomienie
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
 • Budowa różnego rodzaju fundamentów (monolitycznych, prefabrykowanych, palowych) dla budynków,
  konstrukcji i urządzeń technologicznych
 • Budowa monolitycznych i żelbetowych konstrukcji różnego typu
 • Montaż konstrukcji budowlanych
 • Montaż urządzeń technologicznych
INNE USŁUGI
EPC

Działalność firmy obejmuje wszystkie etapy budownictwa „pod klucz” i włącza szeroki zakres usług budowlanych, w szczegółności:

 • zintegrowane zarządzanie projektami
 • projektowanie i określanie technicznych i ekonomicznych wskaźników obiektu
 • zakup materiałów
 • uzyskiwanie zezwoleń
 • przeprowadzenie ekspertyzy
 • budownictwo obiektu
 • uruchomienie ukończonego obiektu.

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów EMF i dostępność wszystkich niezbędnych zasobów daje nam możliwości prowadzenia prac budowlanych na dużą skalę.

Wysoko wykwalifikowany personel i nowoczesny sprzęt pozwalają Struktum  realizować  zamówienia o dowolnym poziomie złożoności.

Od samego początku projektu do momentu uruchomienia Structum jako wykonawca uważnie monitoruje każdy etap procesu i efektywnie wykorzystuje niezbędne zasoby, aby osiągnąć porządane wyniki.

Skuteczność realizacji projektu zależy bezpośrednio od terminowości i racjonalnie wydanych środków. Structum Construction PL, jako generalny wykonawca, przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie harmonogramu prac, szacowanie projektu i spełnienie najwyższych standardów budowlanych.

Poprzez wdrożenie wszystkich elementów umowy EPC , Struktum Construction PL  gwarantuje klientowi prostotę i przejrzystość współpracy oraz minimalizację kosztów.

Structum  może świadczyć usługi EPC  załączając  do budownictwa   podwykonawców, ale przy tym pozostaje odpowiedzialny przed zamawiającym za wyniki ich pracy.

Rozumiejąc potrzeby rynku Structum nadaje możliwości w pełnej mierze zadowolić potrzeby klienta i może zaproponować najlepszy wynik.

Rozwój

Structum Construction PL oferuje usługi budownictwa, rozwoju i zwiększania atrakcyjności ekonomicznej dla obiektów energetycznych kosztem przyciąganych funduszy inwestycyjnych.

Firma oferuje pełen zakres usług rozwojowych, w tym rozpoczęcie i realizację prac związanych z opracowaniem koncepcji, projektem, analizą prawną i techniczną, dokumentacją, budową, wsparciem inżynieryjnym, rozwojem komercyjnym i ostatecznym wdrożeniem gotowego obiektu.

Ten kierunek działalności firmy polega na szczegółowym wsparciu procesu budowlanego. Na każdym etapie firma, jako niezawodny Wykonawca, przykłada najwyższą wagę do jakości i ram czasowych.

Firma rozwija potencjał pracowników i udoskonala technologie w celu tworzenia i wdrażania najbardziej złożonych projektów.

Zarządzanie projektem

Structum Construction PL świadczy usługi w zakresie zarządzania projektem, wsparcia i nadzoru nad realizacją projektu budowlanego na wszystkich etapach od początku projektu budowlanego do momentu odbioru gotowego obiektu.

Właściwe kontrole są gwarancją minimalizacji ryzyka.

Analiza dokumentacji projektowej i budowlanej, monitorowanie etapów budowy, kontrola jakości zakończonych prac itp. – to jeszcze nie pełna lista możliwości Structum Construction PL.

Kompleks usług wspierających projekty budowlane obejmuje:

 • opracowanie pełnego zlecenia technicznego dla prac projektowych
 • wsparcie prac projektowych i badawczych w przygotowaniu materiałów do badań
 • wdrożenie kontroli budowy nad realizacją projektu
 • przestrzeganie dokumentacji projektowej, wyników badań inżynieryjnych, przepisów budowlanych i zasad, wykonanie prac projektowych
 • przestrzeganie budżetu na wykonanie prac
 • przestrzeganie warunków i terminów robót budowlanych, wymagań dokumentów normatywnych
 • kontrola jakości.

Wieloletnie doświadczenie i wysoki profesjonalizm pozwala naszym fachowcom w zakresie projektowania spełniać nadzór i kontrolę za wykonaniem projektów (wszystkich etapów rozwoju projektu) na najwyższym poziomie.